Temáticas da Conferencia

 • Análise de datos funcionais
 • Análise de datos lonxitudinais
 • Análise multivariante
 • Análise de supervivencia
 • Bioinformática
 • Deseño de experimentos
 • Epidemioloxía
 • Ensaios clínicos
 • Estatística Bayesiana
 • Estadística espacial e espacio-temporal
 • Métodos estatísticos en Agricultura
 • Métodos estatísticos en Bioloxía
 • Métodos estatísticos en Ciencias Ambientais
 • Métodos estatísticos en Ecoloxía
 • Métodos estatísticos en Farmacoloxía
 • Métodos estatísticos en Xenética
 • Métodos estatísticos en Medicina
 • Métodos estatísticos en Psicoloxía
 • Métodos non paramétricos
 • Modelos de efectos mixtos
 • Series temporais
 • Outros