Datas Importantes

Apertura de envío de comunicacións1 de decembro de 2022
Apertura da inscrición14 de decembro de 2022
Data límite de envío de comunicacións4 de marzo de 2023
Notificación de aceptación30 de marzo de 2023
Data límite de inscrición reducida14 de abril de 2023
Data límite de inscrición normal7 de xuño de 2023
Data límite de inscrición de autoras/es con traballos aceptados21 de abril de 2023
Conferencia28 ao 30 de xuño de 2023
Curso previo27 de xuño de 2023