Programa Social

Todas as actividades sociais da CEB-EIB 2023 están incluídas na cota de inscrición.

Martes 27 de xuño de 2023: Cóctel de benvida

Anunciarase proximamente.

Mércores 28 de xuño de 2023: Visita guiada por Vigo ou arredores

Anunciarase proximamente.

Xoves 29 de xuño de 2023: Cea conferencia

Anunciarase proximamente.